Obchodní harmonie

Společnost VDGS vznikla v roce 2019 jako subjekt pro realizaci investičního potenciálu především se zaměřením na technologické, technické a obchodní oblasti.

Vize společnosti VDGS
je harmonický rozvoj investičního potenciálu

Investiční potenciál chceme rozvíjet především na základě zkušeností vlastního teamu a spolupracujících partnerů. Chceme dbát na efektivní vyhledávání investičních příležitostí, pečlivě analyzovat jejich potenciál, dělat odvážná, ale reálná rozhodnutí, profesionálně a cílevědomě realizovat investiční projekty, maximalizovat jejich strategickou, obchodní a finanční hodnotu, vždy mít jasný plán a dodržovat jeho celkovou koncepci.

VDGS
VDGS
VDGS

Naše hodnoty

Partnerský přístup

Efektivní komunikace

Vytrvalost

Spolehlivost

Harmonie

Profil společnosti

Základním prvkem společnosti VDGS je mnohaletá manažerská a obchodní zkušenost majitele, vlastního interního teamu a spolupracujících partnerů. Oblasti působení v minulých letech jsou především telekomunikace, stavby liniového charakteru, nemovitosti a další obchodní aktivity.

Hodnoty společnosti jsou především partnerský přístup, efektivní komunikace, cílevědomá snaha o kvalitní výsledek, trpělivost, spolehlivost a v neposlední řadě také starostlivost o interní i externí lidské zdroje.

V dnešní době za mnohými činnostmi stojí technologický pokrok, ale i za ním je především lidská síla. Přejeme si, aby se lidé v rámci našich projektů cítili být i jejich součástí a tvořili jsme společně do budoucna kvalitní team.